Izjava o privatnosti

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, društvo Inkubator izvrsnosti d.o.o., registrirano u Republici Hrvatskoj na adresi Vodnikova ulica 5, Zagreb pod registarskim brojem: 081517112, Zagreb, OIB: 34881980676 (u daljnjem tekstu: „INKUBATOR IZVRSNOSTI”), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Izjavu o privatnosti.

Ova Izjava o privatnosti (u daljnjem tekstu: “Izjava“) objašnjava kako INKUBATOR IZVRSNOSTI prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su INKUBATOR IZVRSNOSTI dostupni korištenjem web stranice https://izvrsnost.hr/ .

INKUBATOR IZVRSNOSTI je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ovu Izjavu pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, INKUBATOR IZVRSNOSTI je voditelj obrade, odnosno onaj koji određuje za koje potrebe se osobni podaci obrađuju.

Možete nas kontaktirati u vezi ove Izjave ili u vezi vaših osobnih podataka na:

INKUBATOR IZVRSNOSTI

Vodnikova ulica 5

10000 Zagreb

Hrvatska

E-mail: [email protected]


KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO, U KOJU SVRHU I NA KOJEM TEMELJU

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za izvršavanje usluga, ispunjenje ugovora, ostvarivanje vaših zahtjeva te radi statističke obrade podataka, poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Vaše podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, bilo da bismo s vama sklopili ugovor, odgovorili na vaš upit, ili je obrada podataka nužna radi poštovanja pravnih obveza INKUBATOR IZVRSNOSTI, itd.

Prilikom pružanja usluga INKUBATOR IZVRSNOSTI će od vas prikupiti ime i prezime te e-mail adresu u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, odnosno pružanja usluga. Korisnik kao neobvezne podatke može ostaviti podatke o mjestu boravka, datumu rođenj, broj mobitela i zaposlenje/zanimanje.  Vaše podatke obrađujemo kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora, a u slučaju kupnje dolazi do sklapanja ugovora koji je temelj za obradu vaših osobnih podataka s obzirom na nužnost izvršavanja ugovora u kojem ste, kao kupac, stranka. Vaše osobne podatke čuvamo dok postoji Vaš korisnički račun.

Kada pristupite stranici https://izvrsnost.hr/, prikupljamo vašu IP adresu kako bismo vam omogućili prikaz i korištenje ove stranicu te osigurali sigurnost stranice. Vašu IP adresu prikupljamo na temelju vaše privole te našeg legitimnog interesa da osiguramo sigurnost stranice i omogućimo vam prikaz stranice. Vaše osobne podatke čuvamo ovisno o određenim vrstama kolačića koji su postavljeni automatski (nužni kolačići) ili kolačićima na koje ste pristali. Više o razdobljima čuvanja podataka za određene vrste kolačića pročitajte u našoj Politici kolačića.

Pristupom na našu stranicu https://izvrsnost.hr/, kada kliknete na Izjavu o privatnosti ili Politiku kolačića, učitavaju se nužni kolačići. Pretraživač koji koristite također može učitavati kolačiće pa vas upućujemo na t. 5. u našoj Politici kolačića ‘’Onemogućavanje kolačića’’. Više o tome koje osobne podatke kolačići prikupljaju pročitajte u nastavku.

Kolačići prikupljaju sljedeće osobne podatke: dob korisnika, preglednik iz kojeg je potekla aktivnost korisnika, platforma na kojoj se web stranica pokreće, grad, država, kontinent, podkontinent, geografska regija iz koje je potekla aktivnost korisnika, ime marke mobilnog uređaja, kategorija mobilnog uređaja (kao što su mobilni ili tablet), ime modela mobilnog uređaja, spol korisnika, interesi korisnika, jezik postavki operativnog sustava uređaja.

Više o kolačićima, njihovoj svrsi i o razdoblju čuvanja podataka koje prikupljaju pročitajte u našoj Politici kolačića.

Vaše osobne podatke prikupljamo i kada nam ih vi sami stavite na raspolaganje, kada nas kontaktirate s nekim upitom putem elektroničke pošte ili putem društvenih mreža.

Također, vaše osobne podatke prikupljamo na temelju privole kada se na stranici https://izvrsnost.hr/ prijavite za primanje newslettera. Prikupljamo vašu e-mail adresu u svrhu obavještavanja o novostima, a u svakom trenutku možete povući svoju privolu i odjaviti primanje newslettera. Vaše podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko ste prijavljeni za primanje newslettera i ne čuvamo ih nakon odjave u svrhu slanja newslettera.

Osim u slučajevima koji su navedeni u ovoj Izjavi, INKUBATOR IZVRSNOSTI vaše podatke može prikupljati i kada je to propisano radi izvršenja zakonske obveze INKUBATOR IZVRSNOSTI kao voditelja obrade. INKUBATOR IZVRSNOSTI vaše podatke neće koristiti u svrhu o kojoj niste obaviješteni te će vas obavijestiti ako vaše podatke bude upotrebljavala u neke druge svrhe.

Ako se obrada temelji na vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.


VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku imate pravo od INKUBATOR IZVRSNOSTI zatražiti sljedeće:

– da vam omogući pristup vašim osobnim podacima:

možete nas pitati koje vaše podatke obrađujemo, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade podataka, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

– zatražiti ispravak pogrešnih podataka:   

želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

– zatražiti brisanje osobnih podataka:       

možete tražiti da zaustavimo obradu ili čak izbrišemo vaše osobne podatke. Ako vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, INKUBATOR IZVRSNOSTI bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

– zatražiti ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti:

ako želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

– podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke:           

imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju INKUBATOR IZVRSNOSTI smatra legitimnom.

– zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava):

Ako se obrada podataka temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od INKUBATOR IZVRSNOSTI prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava, slobodno nam se obratite na kontakt podatke voditelja obrade INKUBATOR IZVRSNOSTI navedene na početku ove Izjave.

Ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


DIJELJENJE PODATAKA S TREĆIMA

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga INKUBATOR IZVRSNOSTI neće dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovoj Izjavi. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

INKUBATOR IZVRSNOSTI surađuje s drugim društvima. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za INKUBATOR IZVRSNOSTI mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da s vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije.

10. srpnja 2023. godine Europska komisija donijela je novu odluku o primjerenosti na temelju koje se osobni podaci mogu slobodno prenositi iz Europske unije u tvrtke u SAD-u koje sudjeluju u Okviru za zaštitu privatnosti podataka.

Odluka o adekvatnosti temelji se na članku 45. Opće uredbe o zaštiti podataka i predstavlja mehanizam koji osigurava siguran i zakoniti prijenos podataka u treće zemlje. Tvrtke u SAD-u koje žele sudjelovati u Okviru za zaštitu podataka moraju proći postupak samocertificiranja i upisati se na listu tvrtki koje su pristupile Okviru za zaštitu privatnosti podataka. 

Također, ako naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija. Svrhe u koje dijelimo podatke s drugim društvima su, primjerice, potrebe održavanja web stranice i dostava proizvoda. Davatelji usluga su dužni koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili, te su obvezni zaštititi vaše podatke i smatrati ih poslovnom tajnom.


DRUGE WEB STRANICE

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://izvrsnost.hr/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

INKUBATOR IZVRSNOSTI nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

INKUBATOR IZVRSNOSTI prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama i platformama kao što su Facebook, Instagram, Youtube i LinkedIn. INKUBATOR IZVRSNOSTI ima uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama i platformama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, INKUBATOR IZVRSNOSTI ne pohranjuje na neka druga mjesta te dodatno ne obrađuju osim u svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti. Iznimno, INKUBATOR IZVRSNOSTI može pohraniti Vaše podatke ukoliko za to postoji obveza važećih propisa.

INKUBATOR IZVRSNOSTI koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, Instagram-a, Youtube-a i LinkedIn-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti, kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE: https://www.facebook.com/privacy/policy/

INSTAGRAM ONLINE: https://help.instagram.com/519522125107875

YOUTUBE ONLINE: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

LINKEDIN ONLINE: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

INKUBATOR IZVRSNOSTI ne može utjecati na politike zaštite privatnosti pružatelja usluga društvenih mreža koji se smatraju samostalnim voditeljem obrade.

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebooka, Instagrama ili LinkedIna ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka, kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Mete, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Facebook je društvena mreža. Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Facebook je vlasništvo tvrtke Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ukoliko osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD samostalni je voditelj obrade.

U slučaju da ste kao posjetitelj (ispitanik) prijavljeni na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki Vaš pregled Platforme. Ova informacija prikuplja se putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na bilo koji Facebook gumb integriran na Platformi, npr „Like“ gumb, ili ako ispitanik pošalje komentar, tada Facebook doznačuje navedenu informaciju osobnom Facebook računu ispitanika i time sprema osobne podatke.

Svaki put kad je ispitanik prijavljen na Facebook, a u isto vrijeme pristupa Platformi, Facebook će putem Facebook komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ukoliko ispitanik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može spriječiti tako da se odjavi s Facebook računa prije pristupa Platformi.

ZA INSTAGRAM:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Youtube, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Youtube je Internet video portal koji omogućava besplatnu objavu, pregled, ocjenjivanje i komentiranje video materijala. Ako ste prijavljeni na YouTube, YouTube će prepoznati svaki put kada otvorite podstranicu na kojoj se nalazi Youtube video. Ta informacija će biti prikupljena od strane YouTubea i Googlea. O njihovim Pravilima privatnosti, odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke, možete pogledati na: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

ZA LINKEDIN:

LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY

Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci, možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za LinkedIn Ireland, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

STUPANJE NA SNAGU

Ova Izjava stupa na snagu objavom na https://izvrsnost.hr/. INKUBATOR IZVRSNOSTI zadržava pravo izmjene i dopune ove Izjave o privatnosti te će ista biti objavljena na web stranici.

Podijeli
Preuzmi besplatni e-book
Prijavom na newsletter, dobivaš besplatni e-book.
Redovito ti stižu i korisni savjeti za osobni razvoj.

Sve informacije vezane uz zaštitu osobnih podataka možeš saznati ovdje.
Ime:
Prezime:
Email:
Kontaktiraj nas
Kontakt telefon: +385 91 525 6511
Ime:
Prezime:
Email:
Poruka:
Plaćanje
Inkubator izvrsnosti

Adresa: Vodnikova 5, 10000 Zagreb

OIB: 99870145004


Plaćanje možeš izvršiti na račun:
IBAN: HR4023400091111224816

Ili skeniraj barkod i unesi iznos:
QR code
Dizajn i izrada
Regulus
Inkubator izvrsnosti. Sva prava pridržana 2024.